Inköp

Utlandsinköp av varor och tjänster

Boverket / Byggkostnadsforum visar på möjligheterna att byggkostnaderna kan sänkas genom aktiva direktinköp av material från utlandet. Ytterligare vinster kan uppnås genom inköp av material inklusive montage samt prefabricerade konstruktioner. Materialtillverkarna ser möjligheter att expandera på den svenska byggmarknaden och kan konkurrera med god kvalité i kombination med konkurrenskraftiga priser.

Vi erbjuder Er hjälp med inköp av varor och tjänster från utlandet allt från enkla varor till sammansatta konstruktioner inklusive leverans och ev. montering på plats. Vi erbjuder även teknisk bearbetning av idéer, kravspecifikationer eller färdiga handlingar för en lyckad implementering av konkurrenskraftiga produkter.

Vi har kontakter med materialtillverkare i Finland och Baltikum men även andra länder är aktuella som Polen. Våra tillverkare kan leverera till den svenska marknaden samt de övriga nordiska länderna. Endast tillverkare med exportvana finns i vårt leverantörsregister.

Nedan ges exempel på produkter som är aktuella att importeras.

A. Material/produkter
 • Fönster och fönsterdörrar i trä, aluminium/trä och PVC
 • Skjutdörrar i trä och aluminium/trä
 • Glaspartier invändigt och utvändigt i aluminium och stål
 • Dörrar i trä och stål
 • Köks- och badrumsinredningar
 • Skjutdörrsgarderober i aluminium
 • Parkettgolv
 • Värme- och sanitetsprodukter
B. Prefabkonstruktioner
 • Vägg - och bjälklagselement i trä
 • Betongstommar, väggelement, håldäck, pelare, trappor etc.
 • Stålkonstruktioner, stålstommar, fasadelement
C. Prefabhus
 • Prefabricerade bostadshus (1-4 vån) byggda med volymer som har färdiga ytskikt, inredningar och installationer
 • Prefabricerade villor i trä med element stomresning exkl. installationer och ytskikt
D. Timmerhus
 • Timmerhus i fulltimmer alt. värmetimmer med stommontage. Timmer i trä alt. limträ.
Nyheter:


Prefab-fritidshus
från Estland till Mauritzberg i Norrköping
Läs mer >>

Prefabricerade takkupor till bostadshus på Götgatan i Stockholm Läs mer >>


Fönster från Estland till nya student-bostäder i Växjö.
Läs mer >>

© EstCon 2007   |   tel: +46 70-6740651, alt +46 8-7663880   |   address: Tallrisstigen 43, 18162 Lidingö   |   info@estcon.se