Kunder & Projekt

Kunder
Entreprenörer: Arcona AB, Midroc Construction AB, Skanska AB, JM AB, Flexator AB
Konsulter: Projektgaranti AB, Ebab i Sthlm AB, Golder AB, TP Group AB, Tyréns Projektledarna AB, Sweco Projektledning AB, WSP AB, Snötoppen AB


Leverantörer

Estland:
EstCon samarbetar med både stora och små tillverkare av byggmaterial i Estland. Genom god kunskap om marknaden säkras rätt produkt och pris till varje projekt. Tillverkningen omfattar: Fritidshus, timmerhus, villor, ekologiskt byggande, fönster, dörrar, kök och andra byggkomponenter och materiel.

Finland:
Limträ: Kestopalkki OY


Referenser

Projektförsäkringar
Projektförsäkringar för Ebab-projekt se www.ebab.se (Kunder & Projekt)
Om- och tillbyggnad Scaniarinken, Södertälje
Ny biograf utsprängd i berg, Bergakungen, Göteborg
Nybyggnad bostadshus, Solna
Ombyggnad av industrilokal, Octapharma, Stockholm

Riskanalyser:
Projektriskanalys för WSPs projekteringsuppdrag, Norra Länken
Riskanalys Arlandabanans tågtrafik
Riskanalys för utförande av tunnel, Citybanan
Teknisk riskanalys för språtrafik Årsta-Älvsjö

FKB-värdering
I samarbete med TP Group AB har vi utfört försäkringsteknisk värdering av samtliga industribyggnader inom SAABs område i Linköping

Skadeutredning
Skadeutredning för Arcona ABReferenser:
– Projekt
– Projektförsäkring
– Riskhantering


Alsike, Knivsta

Mauritzberg, Norrköping


Takkupor, Stockholm

© EstCon 2007   |   tel: +46 70-6740651, alt +46 8-7663880   |   address: Tallrisstigen 43, 18162 Lidingö   |   info@estcon.se