Riskhantering och Projektförsäkring

Riskhantering är ett av projektets viktigaste ledningsverktyg. Riskhantering är en kontinuerlig, systematisk process som syftar till att identifiera, värdera och prioritera risker, finna åtgärder för att eliminera, förebygga eller begränsa dessa, samt att följa upp åtgärder och resultat. Välavvägda försäkringslösningar är en väsentlig del i projektets riskhantering.

EstCon har bred erfarenhet och kompetens inom området för att skapa verktyg för och medverka till en effektiv riskhantering och upphandling av byggprojektets försäkringar.

Konsulttjänsterna består av:
 • Tekniska riskanalyser
 • Projektriskanalyser
 • Skadehantering i byggprojekt
 • FKB-värdering
I projekt har vi funktionerna:
 • Risksamordnare
 • Riskanalytiker
 • Rådgivare till försäkringslösningar
EstCon har lång erfarenhet från försäkrings- och byggbranschen att arbeta med riskhantering i byggprojekt och utarbeta försäkringslösningar för byggprojekt för entreprenörer och beställare. Henry Ausmann har arbetat som Risk Manager och Captive Manager för NCC AB under 10 år och har internationell erfarenhet av komplexa projekt och deras försäkringslösningar.

EstCon kan som Sveriges enda försäkringsmäklare för byggsektorn göra projektriskanalyser, tekniska riskanalyser , utforma försäkringslösningar, hantera skador, förhandla om skadeersättningar. EstCon har en unik kombination av hög teknisk kompetens och försäkringskompetens. Vi samarbetar med de mest kompetenta företagen inom skadereglering som är specialiserad på byggskador samt inom entreprenad- och försäkringsjuridik.
Vi kan upphandla följande för entreprenörer och beställare försäkringar på mäklarbasis eller konsultbasis
 • Entreprenadsförsäkringar i projekt eller på årsbasis
 • ROT-försäkringar
 • Konsultansvarsförsäkringar för tekniska konsulter och arkitekter
 • Byggherreansvarsförsäkringar
 • Byggfelsförsäkringar för bostadshus och småhus
 • Fastighetsförsäkringar
 • Fastighetsvärderingar med FKB-metoden
Riskanalyser i byggprojekt
Projektriskanalys för WSPs projekteringsuppdrag, Norra Länken
Riskanalys Arlandabanans tågtrafik
Riskanalys för utförande av tunnel, Citybanan
Teknisk riskanalys för språtrafik Årsta-Älvsjö
Projekt-Risk-Försäkring:

Läs särtrycket

Särtryck från Väg- och Vatten-byggaren.
"Även när ambitionerna för ekologiskt och miljövänligt byggande är höga, som för HSBs villor på Understensåsen i Stockholm, kan projektet drabbas av allvarliga och kostsamma fel."

Läs särtrycket >> (pdf-fil 100kb)© EstCon 2007   |   tel: +46 70-6740651, alt +46 8-7663880   |   address: Tallrisstigen 43, 18162 Lidingö   |   info@estcon.se